Medinat Hayeudim st Herzliya

1 Bedroom Herzliya
$ 5,250 /Month
Medinat Hayeudim st Herzliya
Area: 155+22 Balconies m2
1
1
1 Bedroom Herzliya
$ 180 - $300/night
Medinat Hayeudim st Herzliya
Area: 65m2
1
1